Privatlivspolitik

Introduktion

For at kunne levere ydelser til vore kunder er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at indsamle og behandle. Vi indsamler kun data, som er relevante og tilstrækkelige for opfyldelse af vores aftale med dig.

Vi indsamler ingen personfølsomme oplysninger. Vi kan dog benytte os af 3. parts systemer til at indsamle anonymiseret statistik til at forbedre oplevelsen på www.windsport.dk.

I det efterfølgende kan Windsport være betegnet ”firmaet” eller ”vi”.

Skulle du have spørgsmål eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Windsport

Vesterhavsvej 326 6830 Nymindegab , Nr. Nebel

CVR-nummer: 27084907

Ansvarlig: Peter Fischer og Gabi Ott

Mail: kontakt@windsport.dk

Tlf.: (+45)  21428797

 

Dataansvarlig

Windsport

Vesterhavsvej 326 6830 Nymindegab , Nr. Nebel

CVR-nummer:
2300 København S, Denmark

CVR-nummer: 27084907

Ansvarlig: Peter Fischer og Gabi Ott

Mail: kontakt@windsport.dk

Tlf.: (+45)  21428797

 

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med dit køb af varer hos os eller ved at du på anden måde har henvendt dig til os.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne levere vores ydelser samt leve op til vores kontrakt­lige forpligtelser overfor dig.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse(r), kontaktperson, telefon, e-mail
 • Fakturering, fx ved køb fra vores webbutik
 • Eventuel korrespondance med dig, herunder brug af vores kontaktformular.

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi altid oplysninger om køb i minimum 5 år af hensyn til Regnskabsloven.

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger.


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger eller noget, som vil være ekstremt upraktisk.

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholds­mæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, vil data ikke blive fjernet fra backupkopier, medmindre disse af andre årsager indlæses igen.

Kunder kan, uanset ovenstående, ikke få fjernet oplysninger, såfremt der eksisterer en aktiv kontrakt mellem firmaet og kunden i form af en bestilt/ubetalt leverance. Fastholder Kunden sin anmodning om sletning, opsiges kontrakter(ne) mellem parterne. Kunden accepterer at betale eventuelt beløb, som firmaet måtte have til gode.

Uanset ovenstående vil firmaet dog bevare en registrering af kundens navn med angivelse af, at den pågældende har været registreret, men har ønsket at blive glemt.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for firmaet. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi kan videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkelt­per­soner, hvis vi har dit samtykke.

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser.

Vi benytter det eksterne firma one.com som vært for vores website og mailsystem og der er indgået databehandleraftale med one.com.

Vores revisor kan af hensyn til revision af vores regnskaber have behov for at se dokumenter, som indeholder personoplysninger, men dette er dækket ind under Revisorloven.

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for firmaet, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

 

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

 • Password beskyttelse på alle computere, der benyttes til behandling af personoplysninger.
 • Antivirus på alle computere, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på firmaets vegne.
 • Uddannelse i sikker behandling af personoplysninger for personale med adgang til personoplysninger.
 • Gennemførelse af regelmæssig risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger.

 

Ændringer

Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde.

 

Revisionshistorik

Version: v1.0

Note: første udgave

Dato: 12.febuar 2021

Ansvarlig: Peter Fischer og Gabi Ott